Hey, everyone! (Hei, alle sammen!)

I know I haven’t been very good with updating the blog for the past few days. I have been a bit ill and therefore quite tired, so I haven’t had the energy to handle both long days volunteering and blogging in the evening. (Jeg vet jeg ikke har vært så flink til å oppdatere bloggen de siste dagene. Jeg har vært litt syk og derfor ganske sliten, så jeg har ikke helt hatt energien til å orke både lange dager med jobbing og å blogge om kvelden.)

However, here is a summary of what we’ve been doing over the past three days! (Uansett, her er en oppsummering av hva vi har gjort de siste tre dagene!)

On Wednesday we started the day on a serious note, with a presentation about poaching. This is a very serious threat to wildlife in South Africa and other African countries, and I intend to write an in-depth blogpost about this later. We also had a presentation about tracking, and then we went on a tracking walk in the afternoon. We saw lots of different tracks and learnt about different ways poachers work and ways to track animals. In the evening, we went on a night drive around the reserve, and we were lucky enough to have an amazing owl sighting! As a few of you might know, I love owls enough to have a tattoo of one. We also saw a jackal for the first time, saw some animals we usually see in the daytime and did some stargazing.

(På onsdag startet vi dagen ganske alvorlig, med en presentasjon om krypskyting. Dette er en veldig stor trussel for dyrene i Sør-Afrika og andre afrikanske land, og jeg har planer om å skrive et blogginnlegg som går mer i dybden om dette senere. Vi hadde også en presentasjon om sporing, og vi gikk på en spor-tur på ettermiddagen. Vi så mange forskjellige spor og lærte om forskjellige måter å spore dyr og måten krypskyttere arbeider på. På kvelden tok vi en kveldstur i bilen rundt om på reservatet, og vi var så heldige at vi fikk se en ugle veldig nærme og i en god stund! Som noen av dere kanskje vet, er jeg glad nok i ugler til å ha en tattovering av en. Vi så også en sjakal for første gang, noen dyr vi vanligvis ser om dagen og vi tittet litt på stjernene.)


Yesterday, on Thursday, we spent the day packing rocks at the edge of a part of the fence surrounding the reserve. This is in order to keep wildlife in and poachers out. The reserve is working on introducing cheeta, which makes this even more important, as they are avid diggers. So are warthogs, which are already present at the reserve. It was a day of heavy labour, but we pushed through and got some good work done. I was pretty tired during and after this work, so there are no pictures from Thursday, haha.

(I går, på torsdag, brukte vi dagen på å pakke stein på en del av gjerdet rundt reservatet. Dette er for å holde dyrene inne og krypskyttere ute. Reservatet jobber med å introdusere gepard, som gjør dette enda viktigere, siden de er gode til å grave. Det samme er vortesvin, som allerede lever på reservatet. Det var en dag med tungt arbeid, men vi jobbet hardt og fikk pakket en del med stein. Jeg var ganske sliten under og etter arbeidet, så det er ingen bilder fra torsdag, haha.)

Today we have been having quite a relaxed day. We got a bit of a lay in, which me and my cold appreciated a lot. At 8:30, we had a debate about the legalisation of the rhino horn trade. This is a huge issue within the conservation community, which is why UmPhafa would like us to be aware of the debate. Half of the group argued for and half against. I was on the side that argued against. I learnt a lot, and mostly I learnt that there are a lot of issues within conservation that don’t have any easy solutions. I would also like to do a more in-depth blogpost about this debate at a later date. After the debate, we went to the closest town, Ladysmith. We looked around a few shops and had some food at a nice restaurant. I had deep fried ice cream and a strawberry daquir, which were both delicious.

(I dag har vært en ganske avslappet dag. Vi fikk sove litt lenger, noe som både jeg og forkjølelsen min satte stor pris på. Klokken 8:30 hadde vi en debatt om legalisering av handelen av neshorn horn. Dette er et stort tema i bevaringen av neshorn, som er grunnen til at UmPhafa vil at vi skal være klare over debatten. Halve gruppa argumenterte for, og den andre halvdelen mot. Jeg var på siden som argumenterte mot. Jeg lærte masse, og hovedsaklig lærte jeg at det er mange temaer innenfor bevaringen av naturen som ikke har noen enkle svar. Jeg vil gjerne også skrive et detaljert blogginnlegg om dette senere. Etter debatten dro vi en tur til nærmeste by, Ladysmith. Vi kikket i noen butikker og spiste på en god restaurant. Jeg hadde fritert iskrem og en jordbær daquiri, som begge var fantastiske.)


Sorry for this long post, but that is all you have missed out on over the past few days! (Beklager for dette lange innlegget, men dette er alt dere har gått glipp av i løpet av de siste dagene!)

Siril xx

Advertisements