Today we took in the camera traps we put out last week. We got some awesome pictures of some rare and some common animals! Here is a selection of my favourite photos.

(I dag tok vi inn kamerafellene vi satte ut forrige uke. Vi fikk tatt noen fantastiske bilder av noen skjeldne og noen vanlige dyr! Her er et utvalg av mine yndlingsbilder.)

Mongoose / Mungoar

Warthog at full speed! / Vortesvin i full fart! (“That’s Mr. Pig to you!!!”)

Serval

Nyala

Nyala

Kudus, my favourites! / Kuduer, mine favoritter!

Daika

Aarvark / Jordsvin

Bushpig / Busksvin

Levitating wildebeest! / Leviterende gnu!


And the best for last: A leopard! / Og det beste til sist: En leopard!

Siril xx

Advertisements