Search

Siril Around The World

Join me on small and big trips around the globe!

Mind hour and Nambiti (Tenke-time og Nambiti)

One of our last days in South Africa started with a “mystery mission”, which turned out to be a mind hour. This means that we sat out in the bush on our own for an hour with nothing but pen, paper and some water. It was very relaxing and definitely got my day off to a great start! I wish I could start every day with an hour in the bush. Today I am also finally feeling better after struggling with a cold for close to 5 days. 

(En av de siste dagene våre i Sør-Afrika begynte med et “ukjent oppdrag”, som viste seg å være en tenke-time. Dette betyr at vi satt i bushen i én time helt alene, med kun penn, papir og vann. Det var veldig avslappende og bidro definitivt til at dagen min fikk en bra start! Jeg skulle ønske jeg kunne starte hver dag med en time i bushen. I dag føler jeg meg også endelig bedre etter å ha slitt med en forkjølelse i nesten 5 dager.)

After our mind hour we went off to Nambiti! When we got there, we had an hour at a lodge, where we got a free lemonade and relaxed while feeling rich and fabulous! Sadly, we didn’t discover their little cute shop until we were leaving, so we didn’t get to buy any souvernirs from there. We left for our afternoon game drive at 15:30. On the drive we saw quite a few animals we have seen on UmPhafa, and were also lucky enough to see buffalo, a sergal and another owl!! As the sun was going down, we stopped for “sundowners” – that is, we had a drink and some snacks while watching the sunset. I tried biltong for the first time, which is sort of like beef jerky, but nicer (and made from Wildebeest). It got quite chilly after the sun went down, but thankfully they provided some nice ponchos we used as blankets. On the way home from Nambiti we stopped for some take-away from dinner, and now I’m laying exhausted in bed after a wonderful day!

(Etter tenke-timen vår dro vi avgårde til Nambiti! Da vi kom fram hadde vi en time ved hyttene som var der, hvor vi fikk gratis lemonade og slappet av imens vi følte oss rike og fantastiske! Dessverre oppdaget vi ikke suvernirbutikken deres før vi skulle dra, så vi fikk ikke mulighet til å kjøpe noe. Vi dro avgårde på kjøretur 15:30. På turen så vi en del dyr vi allerede har sett på UmPhafa, og var også heldige nok til å få sett bøffler, en sergal, og en ugle til!! Da sola gikk ned stoppa vi for “sundowners” – det vil si en drikkepause og litt snacks imens vi så på solnedgangen. Jeg prøvde biltong for første gang, som er litt som beef jerky, men bedre (og laget av gnuer). Det ble ganske kjølig etter at sola gikk ned, men heldigvis hadde de ponchoer som vi brukte som tepper. På vei hjem fra Nambiti stoppa vi og kjøpte litt take-away til middag, og nå ligger jeg utmatta i senga etter nok en utrolig dag!)

I bought an UmPhafa t-shirt and pin today! / Jeg kjøpte en UmPhafa t-skjorte og pin i dag!

Enjoying life at Nambiti! / Nyter livet på Nambiti!


Sundowners!


It’s important to bundle up to avoid freezing! / Det er viktig å pakke seg godt inn så man ikke fryser!

It’s crazy to think about the fact that tomorrow is our last day here! It’ll of course be good to go home, but I will miss UmPhafa A LOT.

(Det er rart å tenke på at i morgen er vår siste dag her! Det blir selvfølgelig fint å komme hjem, men jeg kommer til å savne UmPhafa MASSE.)

Siril xx

Advertisements

Digging it! (Kall en spade en spade!)

Today was our last proper day of hard work before we leave UmPhafa. We helped with erosion control today. UmPhafa is situated on a lot of land that used to be cattle farms. Therefore the earth is very eroded and dry in places. We helped avoid further erosion. This involved digging soil that we built into little walls boardered with stones to keep rainwater from washing away all the top soil. Then we chopped and placed branches of acacia on top of the soil to help keep the soil in place and allow for new plants to grow there in time.

(Idag var vår siste ordentlige dag med hardt arbeid før vi forlater UmPhafa. Vi hjalp til med erosjonskontrol i dag. UmPhafa ligger i et område der det pleide å være mange gårder med kyr. Derfor er det mye erosjon og tørr jord på en del steder. Vi hjalp til med å forhindre mer erosjon. Dette involverte å grave opp jord som vi brukte til å bygge opp små vegger kantet med stein for å holde regnvann fra å vaske bort det øverste laget med jord. Etterpå kuttet vi ned grener av acacia og la dem oppå jorda for å holde den på plass og for å hjelpe nye planter med å gro der med tiden.)


It might not look like much, but this was the final result!

(Ser kanskje ikke ut som mye, men dette er sluttresultatet!)

Tomorrow will be an exciting day – in the morning we have a “mystery mission” and in the afternoon we are going on safari in Nambiti, which is a Big 5 reserve!

(Morgendagen blir spennende – om morgenen har vi et “ukjent oppdrag” og på ettermiddagen skal vi på safari i Nambiti, som er et Big 5 (de fem farligste dyrene å jakte i Afrika) reservat!)

Siril xx

Result of the camera traps (Resultat av kamerafellene)

Today we took in the camera traps we put out last week. We got some awesome pictures of some rare and some common animals! Here is a selection of my favourite photos.

(I dag tok vi inn kamerafellene vi satte ut forrige uke. Vi fikk tatt noen fantastiske bilder av noen skjeldne og noen vanlige dyr! Her er et utvalg av mine yndlingsbilder.)

Mongoose / Mungoar

Warthog at full speed! / Vortesvin i full fart! (“That’s Mr. Pig to you!!!”)

Serval

Nyala

Nyala

Kudus, my favourites! / Kuduer, mine favoritter!

Daika

Aarvark / Jordsvin

Bushpig / Busksvin

Levitating wildebeest! / Leviterende gnu!


And the best for last: A leopard! / Og det beste til sist: En leopard!

Siril xx

The last few days (De siste få dagene)

Hey, everyone! (Hei, alle sammen!)

I know I haven’t been very good with updating the blog for the past few days. I have been a bit ill and therefore quite tired, so I haven’t had the energy to handle both long days volunteering and blogging in the evening. (Jeg vet jeg ikke har vært så flink til å oppdatere bloggen de siste dagene. Jeg har vært litt syk og derfor ganske sliten, så jeg har ikke helt hatt energien til å orke både lange dager med jobbing og å blogge om kvelden.)

However, here is a summary of what we’ve been doing over the past three days! (Uansett, her er en oppsummering av hva vi har gjort de siste tre dagene!)

On Wednesday we started the day on a serious note, with a presentation about poaching. This is a very serious threat to wildlife in South Africa and other African countries, and I intend to write an in-depth blogpost about this later. We also had a presentation about tracking, and then we went on a tracking walk in the afternoon. We saw lots of different tracks and learnt about different ways poachers work and ways to track animals. In the evening, we went on a night drive around the reserve, and we were lucky enough to have an amazing owl sighting! As a few of you might know, I love owls enough to have a tattoo of one. We also saw a jackal for the first time, saw some animals we usually see in the daytime and did some stargazing.

(På onsdag startet vi dagen ganske alvorlig, med en presentasjon om krypskyting. Dette er en veldig stor trussel for dyrene i Sør-Afrika og andre afrikanske land, og jeg har planer om å skrive et blogginnlegg som går mer i dybden om dette senere. Vi hadde også en presentasjon om sporing, og vi gikk på en spor-tur på ettermiddagen. Vi så mange forskjellige spor og lærte om forskjellige måter å spore dyr og måten krypskyttere arbeider på. På kvelden tok vi en kveldstur i bilen rundt om på reservatet, og vi var så heldige at vi fikk se en ugle veldig nærme og i en god stund! Som noen av dere kanskje vet, er jeg glad nok i ugler til å ha en tattovering av en. Vi så også en sjakal for første gang, noen dyr vi vanligvis ser om dagen og vi tittet litt på stjernene.)


Yesterday, on Thursday, we spent the day packing rocks at the edge of a part of the fence surrounding the reserve. This is in order to keep wildlife in and poachers out. The reserve is working on introducing cheeta, which makes this even more important, as they are avid diggers. So are warthogs, which are already present at the reserve. It was a day of heavy labour, but we pushed through and got some good work done. I was pretty tired during and after this work, so there are no pictures from Thursday, haha.

(I går, på torsdag, brukte vi dagen på å pakke stein på en del av gjerdet rundt reservatet. Dette er for å holde dyrene inne og krypskyttere ute. Reservatet jobber med å introdusere gepard, som gjør dette enda viktigere, siden de er gode til å grave. Det samme er vortesvin, som allerede lever på reservatet. Det var en dag med tungt arbeid, men vi jobbet hardt og fikk pakket en del med stein. Jeg var ganske sliten under og etter arbeidet, så det er ingen bilder fra torsdag, haha.)

Today we have been having quite a relaxed day. We got a bit of a lay in, which me and my cold appreciated a lot. At 8:30, we had a debate about the legalisation of the rhino horn trade. This is a huge issue within the conservation community, which is why UmPhafa would like us to be aware of the debate. Half of the group argued for and half against. I was on the side that argued against. I learnt a lot, and mostly I learnt that there are a lot of issues within conservation that don’t have any easy solutions. I would also like to do a more in-depth blogpost about this debate at a later date. After the debate, we went to the closest town, Ladysmith. We looked around a few shops and had some food at a nice restaurant. I had deep fried ice cream and a strawberry daquir, which were both delicious.

(I dag har vært en ganske avslappet dag. Vi fikk sove litt lenger, noe som både jeg og forkjølelsen min satte stor pris på. Klokken 8:30 hadde vi en debatt om legalisering av handelen av neshorn horn. Dette er et stort tema i bevaringen av neshorn, som er grunnen til at UmPhafa vil at vi skal være klare over debatten. Halve gruppa argumenterte for, og den andre halvdelen mot. Jeg var på siden som argumenterte mot. Jeg lærte masse, og hovedsaklig lærte jeg at det er mange temaer innenfor bevaringen av naturen som ikke har noen enkle svar. Jeg vil gjerne også skrive et detaljert blogginnlegg om dette senere. Etter debatten dro vi en tur til nærmeste by, Ladysmith. Vi kikket i noen butikker og spiste på en god restaurant. Jeg hadde fritert iskrem og en jordbær daquiri, som begge var fantastiske.)


Sorry for this long post, but that is all you have missed out on over the past few days! (Beklager for dette lange innlegget, men dette er alt dere har gått glipp av i løpet av de siste dagene!)

Siril xx

Vlog #1 (Videoblogg #1)

As promised, here is a little video of my trip so far! (Som lovet, her er en liten video om reisen min så langt!)

Vlog #1

Siril xx

1, 2, 3…

Good evening, all! (God kveld, alle sammen!)

Today has been such a good day!! We went for a game count for the whole day. This means that we drove along a certain route, counting and noting down all the animals we saw. It might sound boring, but it was amazing to stand on the back of the pick-up truck all day scouting for animals. It felt especially good when we managed to see an animal that was quite hidden and difficult to spot! In the end we had counted a total of 357 animals, including species such as kudu, giraffes, impala, blesbok, mountain reedbuck, ostriches, warthogs, wildebeast and zebra. 

(I dag har vært en kjempebra dag!! Vi dro ut for en vilttelling hele dagen. Dette betyr at vi kjørte langs en bestemt rute, imens vi talte og skrev ned alle dyrene vi så. Det høres kanskje kjedelig ut, men det var fantastisk å stå bak på bilen og speide etter dyr. Det føltest spesielt bra når vi klarte å få øye på et dyr som sto veldig gjemt bort og var vanskelig å se! På slutten av ruta hadde vi talt totalt 357 dyr, inkludert raser som kudu, giraffer, impalaer, blesbok, mountain reedbuck, strutser, vortesvin, gnuer og zebraer.)

For dinner vi had curry that I helped make and watched The Lion King! (Til middag hadde vi curry som jeg hjalp til å lage og vi så på Løvenes Konge!)I am currently trying to upload my first video from South Africa, so that will be up soon! (Jeg holder på å laste opp min første video fra Sør-Afrika, så den kommer opp snart!)

Siril xx

I would walk 500 miles… (Mil, etter mil, etter miiiiil…)

Hello, everyone! (Hei, alle sammen!)

On Sunday (yesterday), I only posted about Saturday, so here is a post about what we did both yesterday and today! (På søndag (i går), skrev jeg bare om lørdag, så her er et lite innlegg om i går og i dag.)

Yesterday we went for a hike, or a bush walk, around a small part of the reserve. This was to experience the reserve and to understand what a ranger patrol is like when they look for signs of poachers. (I går gikk vi på tur, en bush walk, rundt om på en liten del av reservatet. Dette var for å utforske reservatet og for å forstå hvordan det er på en gåtur der du er på utkikk etter tegn på krypskyttere.)


Hyena prints. / Hyene avtrykk.

After the nice hike, we had some free time before having a braai in the evening. A braai is the South Africa version of a barbecue, and it tasted amazing!! (Etter den fine gåturen hadde vi litt fritid før vi hadde en braai om kvelden. En braai er den Sør-Afrikanske versjonen av grilling, og det smakte fantastisk!!)


Today we have been doing a vegetation survey and some animal monitoring. The vegetation survey included a lot of measuring and spiky thorns. The animal monitoring included observing an animal or a group, watching them for about an hour and jotting down their behaviour. We had a very nice lasagna for dinner. (I dag har vi gjennomført en vegetasjonsundersøkelse og dyremonitoring. Dette inkluderte mye måling og stikkende torner. Dyremonitoringen inkluderte å obervere dyrene i omtrent en time og skrive ned hvordan de oppførte seg. Vi hadde en deilig lasagne til middag.)


Some of my scratches from thorns. / Noen av skrapene fra torner.


Sorry if there are any typos in this post, I am very tired. The video I mentioned yesterday is edited and ready to be uploaded tomorrow! (Beklager hvis det er noen skrivefeil i dette innlegget, jeg er veldig trøtt. Videoen jeg nevnte i går er redigert og klar til å lastes opp i morgen!)

Siril xx

Some of my favourite pictures so far (Noen av mine yndlingsbilder så langt)

Here are some of my favourite pictures I have taken with my DSLR so far! (Her er noen av favorittbildene mine jeg har tatt med speilreflekskameraet mitt så langt!)

Siril xx

Day 3 – Going on an adventure (Dag 3 – Ut på eventyr)

Firstly, I want to apologise that this blogpost didn’t go up yesterday. There was a massive thunderstorm and we were without power from about 23:00 yesterday evening until 8:00 this morning. (Først vil jeg si unnskyld for at dette blogginnlegget ikke ble publisert i går. Det var en kraftig tordenstorm i går og vi var uten strøm fra omtrent 23:00 i går kveld til 8:00 i dag morges.)

Aside from the storm in the evening/night, yesterday was another amazing day. We had the day off from volunteering and went on an excursion to Drakensberg National Park. We got to go to a bird of prey display, an interactive reptile house, did some shopping and had lunch at a place called “Waffle Hut”. (Bortsett fra stormen på kvelden/om natta var i går enda en fantastisk dag. Vi hadde fri fra frivillig arbeid og dro på en utflukt til Drakensberg Nasjonalpark. Vi så på et rovfuglshow, besøkte et interaktivt reptilhus, shoppa, og spiste lunsj på en restaurant som het “Waffle Hut” (Vaffelhytta).)


Ready to go! / Klar for tur!

Some pictures from the bird of prey show is in the post with some of my favourite pictures so far. (Noen bilder fra rovfuglshowet er i posten men noen av mine yndlingsbilder så langt.)

At the reptile house I did a bunch of things I had never thought I would do! I’ll let the pictures speak for themselves. (I reptilhuset gjorde jeg mange ting jeg aldri trodde jeg kom til å gjøre! Jeg lar bildene tale for seg selv.)

When we went shopping I got a pretty little bowl with a giraffe on it, a few magnets, sone postcards and a sticker. Lunch at the Waffle Hut was heavenly, just look! (Da vi shoppa kjøpte jeg en fin liten bolle med en giraff på, noen kjøleskapsmagneter, noen postkort og et klistremerke. Lunsj på Waffle Hut was himmelsk, bare se!)


The trip was so nice, and we also dropped by a nice river. I wish I had taken swimwear so I could have gone for a swim, because the water was lovely. However, I had to make due with some wading. When we got home, Eden, Alex and I were quite happy and hyper, so we had a Disney dance party and decided to see if I fit in the wardrobe, which I did. (Turen var kjempefin og vi stoppet også ved en koselig elv. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt med badetøy så jeg kunne bada, for vannet var vidunderlig. Men jeg måtte holde meg til litt vassing. Da vi kom hjem var Eden, Alex og jeg ganske glade og hypre, så vi hadde et Disney danseparty og bestemte oss for å se om jeg passa i skapet, som jeg gjorde.)


At the moment I am editing a little video, which will contain small clips from my jouney so far! (Akkurat nå redigerer jeg en video som kommer til å inneholde små klipp fra reisen min så langt!)

Siril xx

Blog at WordPress.com.

Up ↑