One of our last days in South Africa started with a “mystery mission”, which turned out to be a mind hour. This means that we sat out in the bush on our own for an hour with nothing but pen, paper and some water. It was very relaxing and definitely got my day off to a great start! I wish I could start every day with an hour in the bush. Today I am also finally feeling better after struggling with a cold for close to 5 days. 

(En av de siste dagene våre i Sør-Afrika begynte med et “ukjent oppdrag”, som viste seg å være en tenke-time. Dette betyr at vi satt i bushen i én time helt alene, med kun penn, papir og vann. Det var veldig avslappende og bidro definitivt til at dagen min fikk en bra start! Jeg skulle ønske jeg kunne starte hver dag med en time i bushen. I dag føler jeg meg også endelig bedre etter å ha slitt med en forkjølelse i nesten 5 dager.)

After our mind hour we went off to Nambiti! When we got there, we had an hour at a lodge, where we got a free lemonade and relaxed while feeling rich and fabulous! Sadly, we didn’t discover their little cute shop until we were leaving, so we didn’t get to buy any souvernirs from there. We left for our afternoon game drive at 15:30. On the drive we saw quite a few animals we have seen on UmPhafa, and were also lucky enough to see buffalo, a sergal and another owl!! As the sun was going down, we stopped for “sundowners” – that is, we had a drink and some snacks while watching the sunset. I tried biltong for the first time, which is sort of like beef jerky, but nicer (and made from Wildebeest). It got quite chilly after the sun went down, but thankfully they provided some nice ponchos we used as blankets. On the way home from Nambiti we stopped for some take-away from dinner, and now I’m laying exhausted in bed after a wonderful day!

(Etter tenke-timen vår dro vi avgårde til Nambiti! Da vi kom fram hadde vi en time ved hyttene som var der, hvor vi fikk gratis lemonade og slappet av imens vi følte oss rike og fantastiske! Dessverre oppdaget vi ikke suvernirbutikken deres før vi skulle dra, så vi fikk ikke mulighet til å kjøpe noe. Vi dro avgårde på kjøretur 15:30. På turen så vi en del dyr vi allerede har sett på UmPhafa, og var også heldige nok til å få sett bøffler, en sergal, og en ugle til!! Da sola gikk ned stoppa vi for “sundowners” – det vil si en drikkepause og litt snacks imens vi så på solnedgangen. Jeg prøvde biltong for første gang, som er litt som beef jerky, men bedre (og laget av gnuer). Det ble ganske kjølig etter at sola gikk ned, men heldigvis hadde de ponchoer som vi brukte som tepper. På vei hjem fra Nambiti stoppa vi og kjøpte litt take-away til middag, og nå ligger jeg utmatta i senga etter nok en utrolig dag!)

I bought an UmPhafa t-shirt and pin today! / Jeg kjøpte en UmPhafa t-skjorte og pin i dag!

Enjoying life at Nambiti! / Nyter livet på Nambiti!


Sundowners!


It’s important to bundle up to avoid freezing! / Det er viktig å pakke seg godt inn så man ikke fryser!

It’s crazy to think about the fact that tomorrow is our last day here! It’ll of course be good to go home, but I will miss UmPhafa A LOT.

(Det er rart å tenke på at i morgen er vår siste dag her! Det blir selvfølgelig fint å komme hjem, men jeg kommer til å savne UmPhafa MASSE.)

Siril xx

Advertisements