Today was our last proper day of hard work before we leave UmPhafa. We helped with erosion control today. UmPhafa is situated on a lot of land that used to be cattle farms. Therefore the earth is very eroded and dry in places. We helped avoid further erosion. This involved digging soil that we built into little walls boardered with stones to keep rainwater from washing away all the top soil. Then we chopped and placed branches of acacia on top of the soil to help keep the soil in place and allow for new plants to grow there in time.

(Idag var vår siste ordentlige dag med hardt arbeid før vi forlater UmPhafa. Vi hjalp til med erosjonskontrol i dag. UmPhafa ligger i et område der det pleide å være mange gårder med kyr. Derfor er det mye erosjon og tørr jord på en del steder. Vi hjalp til med å forhindre mer erosjon. Dette involverte å grave opp jord som vi brukte til å bygge opp små vegger kantet med stein for å holde regnvann fra å vaske bort det øverste laget med jord. Etterpå kuttet vi ned grener av acacia og la dem oppå jorda for å holde den på plass og for å hjelpe nye planter med å gro der med tiden.)


It might not look like much, but this was the final result!

(Ser kanskje ikke ut som mye, men dette er sluttresultatet!)

Tomorrow will be an exciting day – in the morning we have a “mystery mission” and in the afternoon we are going on safari in Nambiti, which is a Big 5 reserve!

(Morgendagen blir spennende – om morgenen har vi et “ukjent oppdrag” og på ettermiddagen skal vi på safari i Nambiti, som er et Big 5 (de fem farligste dyrene å jakte i Afrika) reservat!)

Siril xx

Advertisements