Good evening, all! (God kveld, alle sammen!)

Today has been such a good day!! We went for a game count for the whole day. This means that we drove along a certain route, counting and noting down all the animals we saw. It might sound boring, but it was amazing to stand on the back of the pick-up truck all day scouting for animals. It felt especially good when we managed to see an animal that was quite hidden and difficult to spot! In the end we had counted a total of 357 animals, including species such as kudu, giraffes, impala, blesbok, mountain reedbuck, ostriches, warthogs, wildebeast and zebra. 

(I dag har vært en kjempebra dag!! Vi dro ut for en vilttelling hele dagen. Dette betyr at vi kjørte langs en bestemt rute, imens vi talte og skrev ned alle dyrene vi så. Det høres kanskje kjedelig ut, men det var fantastisk å stå bak på bilen og speide etter dyr. Det føltest spesielt bra når vi klarte å få øye på et dyr som sto veldig gjemt bort og var vanskelig å se! På slutten av ruta hadde vi talt totalt 357 dyr, inkludert raser som kudu, giraffer, impalaer, blesbok, mountain reedbuck, strutser, vortesvin, gnuer og zebraer.)

For dinner vi had curry that I helped make and watched The Lion King! (Til middag hadde vi curry som jeg hjalp til å lage og vi så på Løvenes Konge!)I am currently trying to upload my first video from South Africa, so that will be up soon! (Jeg holder på å laste opp min første video fra Sør-Afrika, så den kommer opp snart!)

Siril xx

Advertisements