Hello, everyone! (Hei, alle sammen!)

On Sunday (yesterday), I only posted about Saturday, so here is a post about what we did both yesterday and today! (På søndag (i går), skrev jeg bare om lørdag, så her er et lite innlegg om i går og i dag.)

Yesterday we went for a hike, or a bush walk, around a small part of the reserve. This was to experience the reserve and to understand what a ranger patrol is like when they look for signs of poachers. (I går gikk vi på tur, en bush walk, rundt om på en liten del av reservatet. Dette var for å utforske reservatet og for å forstå hvordan det er på en gåtur der du er på utkikk etter tegn på krypskyttere.)


Hyena prints. / Hyene avtrykk.

After the nice hike, we had some free time before having a braai in the evening. A braai is the South Africa version of a barbecue, and it tasted amazing!! (Etter den fine gåturen hadde vi litt fritid før vi hadde en braai om kvelden. En braai er den Sør-Afrikanske versjonen av grilling, og det smakte fantastisk!!)


Today we have been doing a vegetation survey and some animal monitoring. The vegetation survey included a lot of measuring and spiky thorns. The animal monitoring included observing an animal or a group, watching them for about an hour and jotting down their behaviour. We had a very nice lasagna for dinner. (I dag har vi gjennomført en vegetasjonsundersøkelse og dyremonitoring. Dette inkluderte mye måling og stikkende torner. Dyremonitoringen inkluderte å obervere dyrene i omtrent en time og skrive ned hvordan de oppførte seg. Vi hadde en deilig lasagne til middag.)


Some of my scratches from thorns. / Noen av skrapene fra torner.


Sorry if there are any typos in this post, I am very tired. The video I mentioned yesterday is edited and ready to be uploaded tomorrow! (Beklager hvis det er noen skrivefeil i dette innlegget, jeg er veldig trøtt. Videoen jeg nevnte i går er redigert og klar til å lastes opp i morgen!)

Siril xx

Advertisements