Firstly, I want to apologise that this blogpost didn’t go up yesterday. There was a massive thunderstorm and we were without power from about 23:00 yesterday evening until 8:00 this morning. (Først vil jeg si unnskyld for at dette blogginnlegget ikke ble publisert i går. Det var en kraftig tordenstorm i går og vi var uten strøm fra omtrent 23:00 i går kveld til 8:00 i dag morges.)

Aside from the storm in the evening/night, yesterday was another amazing day. We had the day off from volunteering and went on an excursion to Drakensberg National Park. We got to go to a bird of prey display, an interactive reptile house, did some shopping and had lunch at a place called “Waffle Hut”. (Bortsett fra stormen på kvelden/om natta var i går enda en fantastisk dag. Vi hadde fri fra frivillig arbeid og dro på en utflukt til Drakensberg Nasjonalpark. Vi så på et rovfuglshow, besøkte et interaktivt reptilhus, shoppa, og spiste lunsj på en restaurant som het “Waffle Hut” (Vaffelhytta).)


Ready to go! / Klar for tur!

Some pictures from the bird of prey show is in the post with some of my favourite pictures so far. (Noen bilder fra rovfuglshowet er i posten men noen av mine yndlingsbilder så langt.)

At the reptile house I did a bunch of things I had never thought I would do! I’ll let the pictures speak for themselves. (I reptilhuset gjorde jeg mange ting jeg aldri trodde jeg kom til å gjøre! Jeg lar bildene tale for seg selv.)

When we went shopping I got a pretty little bowl with a giraffe on it, a few magnets, sone postcards and a sticker. Lunch at the Waffle Hut was heavenly, just look! (Da vi shoppa kjøpte jeg en fin liten bolle med en giraff på, noen kjøleskapsmagneter, noen postkort og et klistremerke. Lunsj på Waffle Hut was himmelsk, bare se!)


The trip was so nice, and we also dropped by a nice river. I wish I had taken swimwear so I could have gone for a swim, because the water was lovely. However, I had to make due with some wading. When we got home, Eden, Alex and I were quite happy and hyper, so we had a Disney dance party and decided to see if I fit in the wardrobe, which I did. (Turen var kjempefin og vi stoppet også ved en koselig elv. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt med badetøy så jeg kunne bada, for vannet var vidunderlig. Men jeg måtte holde meg til litt vassing. Da vi kom hjem var Eden, Alex og jeg ganske glade og hypre, så vi hadde et Disney danseparty og bestemte oss for å se om jeg passa i skapet, som jeg gjorde.)


At the moment I am editing a little video, which will contain small clips from my jouney so far! (Akkurat nå redigerer jeg en video som kommer til å inneholde små klipp fra reisen min så langt!)

Siril xx

Advertisements