Our first day in the field was so much fun! And tiring… But mostly fun! We helped set out camera traps all over the reserve. Camera traps are cameras that are triggered by motion sensors, and they are thus able to capture images of shy animals. They are used partly to track populations around the reserve. (Vår første dag i felten var så morsom! Og slitsom… Men mest morsom! Vi hjalp til med å sette ut kamerafeller over hele reservatet. Kamerafeller blir trigget av bevegelsessensorer, som gjør at de får tatt bilder av sky dyr. De blir delvis brukt til å spore grupper av dyr rundt på reservatet.)

We also got to see more of the reserve, which is huge!!! We got some amazing views as well! However, we were holding onto the truck for dear life down some of the steeper hills! I’ve still not been able to upload any pictures from my camera, but here are a few pictures taken with my phone (and some taken by others). (Vi fikk også sett mer av reservatet, som er gigantisk!!! Vi fikk se noen fantastiske utsiker også! Men vi holdt oss fast i bilen for harde livet i noen av de brattere nedoverbakkene! Jeg har fortsatt ikke fått lasta opp bilder fra kameraet mitt, men her er noen bilder tatt med telefonen min (og noen tatt av andre.))

Tomorrow we are going to Drakensberg National Park, where we are watching a Bird of Prey display, visiting a reptile house and having a nice day out. (I morgen skal vi til Drakensberg nasjonalpark, hvor vi skal se et rovfugl show, besøke et reptilhus og generelt ha en koselig dag.)

Siril xx

Advertisements