Today we had our first full day on the reserve! I was the first one out of bed, and it was so nice to just sit out on the veranda and soak in the amazing view and fresh air. For the first time in a while (as a stressed university student), I felt really relaxed and serene. I slept very well on my first night here and woke up before my alarm because I was so excited. (I dag hadde vi vår første fulle dag på reservatet! Jeg var først oppe, og det var så deilig å sitte på verandaen og sluke den fantastiske utsikten og friske lufta. For første gang på en stund (som en stressa student) følte jeg meg avslappa og rolig. Jeg sov veldig godt den første natta her og våkna før alarmen min fordi jeg var så spent.)

Our first day here was induction, which was a lot of information about dos and don’ts on the reserve. This is very important for our own and the animals’ safety, as well as for making sure we have a great time while here! (Vår første dag her var introduksjon, som bestod av mye informasjon om hva du skal og ikke skal gjøre på reservatet. Dette er veldig viktig for både vår og dyrenes sikkerhet, samt for å passe på at vi har et fantastisk opphold her!)

After breakfast, lunch and lots of information, we got to go on our first trip into the bush! We drove around and also walked for a little bit. It was amazing and we got a sense of the size of the reserve. We saw loads of animals, such as waterbuck, impala, kudu, blesbuck, zebra, ostriches, giraffes and warthogs. (Etter frokost, lunsj og masse informasjon fikk vi dra ut på vår første tur inn i bushen! Vi kjørte rundt og gikk litt også. Det var helt utrolig og vi fikk et bedre inntrykk av størrelsen på reservatet. Vi så mange forskjellige dyr, som waterbuck, impala, kudu, blesbuck, zebraer, struts, giraffer og vortesvin.)

All in all an amazing first day, and I’m looking forward to our first “proper” day tomorrow! 😀 (Alt i alt en fantastisk første dag og jeg gleder meg masse til vår første “ordentlige” dag i morgen! :D)

Tiny, our fourth roommate. / Tiny, vår fjerde romkammerat.

Lovely wraps for dinner! / Wraps til middag!

Wildlife photographer in action. / Naturfotograf i farta.

First breakfast. / Første frokost.


My amazing morning view! / Min fantastiske utsikt i dag morges!

I took tons of pictures today with my DSLR, but I think I’ll do a post later with proper pictures of the animals. I will also do some short videos, maybe one for each week that we are here. (Jeg tok masse bilder med speilreflekskameraet mitt i dag, men jeg tror jeg skal lage et innlegg senere med ordentlige bilder av dyrene. Jeg kommer også til å lage noen små videoer, kanskje en for hver uke vi er her.)

TIA (This is Africa),

Siril xx

Advertisements